Loading...
Aile İçi Arabulucuk2018-09-16T00:44:18+03:00

Aile İçi Arabulucuk

Aile içi arabuluculuk, taraflar adına çözüm üretmek değil, tarafların kendi özgün çözümlerini üretmelerine yardımcı olmaktır.

Bu amaca yönelik olarak, öncelikle taraflara yani aile üyelerine müzakere kültürü kazandırılmalı ve etkin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır.
Pek çok aile sorununun temelinde iletişim problemleri yatmaktadır.
Bu nedenle aile sorunlarının çözümünde aile üyelerinin birbirlerini etkin şekilde dinlemeleri, anlamaları ve sorunları konuşabilecek duruma gelmeleri çok önemlidir. Aile üyeleri sorunlar için ancak konuşarak ve birbirlerini anlayarak çözüm üretebilirler.
Aile arabulucusu aile üyelerinin sorunlarını, birbirlerini suçlamadan ve yargılamadan konuşabilmelerine yardımcı olabilir.
Ancak aile üyelerinin yeni ve sağlıklı bakış açıları kazanmaları aile danışmanlığı sürecini de içeren daha kapsamlı bir desteği gerektirir.
Boşanma, nafaka, mal paylaşımı, tazminat, velayet, çocuklarla kişisel ilişki kurma gibi konularda yargı yoluna başvuracak bireylere hizmet verilmektedir.

Boşanmak için gelen çiftlerin barıştırılması ve aile bireyleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü hedeflenir.
Toplumun çekirdeği aile ise toplumsal barış da ailede başlayacaktır. Barışın sağlanması için boşanma aşamasına gelmiş çiftlerin Uzman Aile Danışmanı ve Aile Arabulucusu ile boşanma süreçlerini yürütmeleri, hem onlar hem çocuklar hem de diğer aile bireyleri için faydalı olacaktır.