Loading...
Anne & Baba Danışmanlığı2018-09-16T00:49:01+03:00

Anne & Baba Danışmanlığı

Yaşantılarımızın ve toplumumuzun hızla değişmesiyle birlikte çocuk yetiştirmek geçmiş nesillerde kıyaslandığında daha karmaşık ve daha zor bir hal aldı.

Değişen şartlar daha sağlıklı çocuklar yetiştirmek için ebeveynlerin yeni bilgiler edinmesini ve yeni bir donanıma sahip olmasını gerektiriyor. Aynı zamanda çocuğun yaşadığı duygusal ve davranışsal problemler aile üyelerini etkilerken ailede yaşanan her olay da çocuğu etkilemektedir.

Çocukla ilgili yaşanan sorunlar ele alınırken aileyi de sürece dahil etmek duygusal ve davranışsal değişiklikler yaratabilmek için oldukça önemlidir.

Aile bireylerini, çocuğun erken yaşlardaki gelişiminin ileriki dönemlere etkileri, çocuk yetiştirme biçimleri ve çocukla iletişim kurma yöntemleri üzerine bilgilendirerek çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemektir. Ayrıca ergenlik dönemi gibi özel bir dönemin daha çatışmasız yaşanabilmesi için ailenin bilgilenmesi oldukça önemli olmaktadır.

İyi ebeveynliğin önemli bir kısmını etkili dinleyebilme ve çocuğa pozitif bir disiplin sağlama oluşturur. Bu iki temel unsur hem öğretilebilir hem de öğrenebilir süreçlerdir. Ebeveyn bu bakış açısını kazandığında çocuğunun her gelişim dönemi için neyi neden yaptığını kolaylıkla anlayabilir ve zor durumların üstesinden gelme becerisini güçlendirebilir.

Ertelenen sorun ve çatışmaların zaman içinde çözümü zor ve daha derin problemlere dönüşebileceği unutulmamalıdır.