Loading...
İş ve Çalışma Psikoloji2018-09-16T01:18:49+03:00

İş ve Çalışma Psikoloji

Çalışmak isteyen herkesin iş bulamadığı, insanların üretici güçlerinin üretim süreci içinde değerlendirilemediği, böylelikle potansiyel üretim gücünün tüketici duruma geçmesiyle insan gücü kaynaklarının israf edildiği bir durumda işsizliğin ortaya çıkaracağı üretim ve refah yitirimleri sorunun salt bir yönünü oluşturmaktadır.

Sorunun çok daha önemli bir boyutunu ise işsiz kalan kişilerde yarattığı korku, fiziksel ve ruhsal sağlığın bozulması, toplumun değer yargılarının yitirilerek ortaya çıkardığı ümitsizlik, yoksulluk ve toplumsal dayanışmanın bozulması oluşturmaktadır.

İş ve Çalışma Psikolojisi öncelikle mutlu bir çalışan, olumlu bir çalışma ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Bunlar sağlandığı takdir de yönetimin istediği gibi performans düzeyi yüksek uyumlu ve verimli bir çalışma sağlanabilir.

İş arama ve bulma süreci genellikle sıkıntı, belirsizlik, başarısızlık, hayal kırıklığı,kaygı ve depresyon içerebilen bir süreçtir. Bireyler için yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için girişilen, belli bir eğitimle kazanılan belirli bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünü olan meslek ve meslek seçiminde etkili olan psikolojik faktörler ( yetenek – ilgi – kişilik özellikleri ) ayrıca aile, sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet ve ekonomik getiri ile ilgili konularda destek olmaya çalışıyoruz.