Kariyer ve Kişisel Gelişim

//Kariyer ve Kişisel Gelişim

Kariyer ve Kişisel Gelişim

Kariyer, seçilen bir iş yolunda başarı ile ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha fazla saygınlık, güç ve prestij elde etmek, daha fazla para kazanmaktır. Kariyer, kişinin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve faaliyetlerle ilgili olarak algılandığı tutum ve davranışlar dizisidir. Bu kavram her ne kadar iş ile ilgili olsa da, bireyin iş dışı yaşamı ve bu yaşamdaki rolleri de birlikte anlaşılmaktadır. Kariyer’in  bireyin çalışma yaşamının bütünlüğünü kapsamasından dolayı bir örgüte adım atması ve çalışma yaşamına girmesi kariyerinde bir başlangıçtır.

Bireylerin iletişim kurarken yüzündeki kas hareketleri mimik, el ve kollarla yapılan diğer vücut hareketleri ise jest olarak adlandırılır. Mimik ve jestlerin bir araya gelerek bireylerin iletişim kurmasını sağlamasına ise beden dili denilmektedir. Beden dili bireylerin büyüdüğü coğrafyaya ve sosyal çevresine göre değişim gösterir. Bir çok farklı etkenle şekillenen beden dili, bireyin birlikte vakit geçirdiği insanların hareketlerine göre de değişim gösterir. Öncelikle duygu ve düşüncelerin iyi bir şekilde ifade edilebilmesi için vücudun bir araç olarak kullanılması gerekir. İyi bir diksiyon oluşturabilmek için önemli faktörlerden biri zengin bir kelime dağarcığına sahip olmaktır.

İnsanoğlu ham bir maddedir; işlendikçe, geliştikçe, öğrendikçe o hammadde bir anlam kazanmaya başlar. Kişisel gelişim eğitimlerinde; yaşamda daha mutlu olabilmek, kendimizi tanımak, doğru yere kanalize olmak, zamanı iyi kullanmak, ilişkimizi iyi yönetebilmek, işimiz ile ilgili daha doğru ve uygun kararlar alabilmek, lider olabilmek, yönetici olabilmek, girişken ve atılımcı olabilmek, içimizdeki cevheri çıkartabilmek gibi başlıklar yer alır.

Zihin kimliği %4-5 bilinç, %15 bilinçaltından oluşmaktadır. Nefes terapisi bilinçaltı kayıtlarımızın negatiften pozitif olumlamalara geçmesini sağlayan etkili yöntemlerden biridir. Nefes terapilerinin çoğu genellikle sağlığı desteklemek ve belirli psikolojik, fiziksel veya ruhsal durumları yönetmek için kullanılır. Nefes terapisinin ortaya çıkardığı yenilenme ve iyileşme gücü insanlık tarihinin en eski ve en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Nefes alışveriş şeklimiz yeniden programlanabilir ve solunum kaslarımız yeniden eğitilebilir. Bu yapıldığı takdirde iş yaşamımız ve hayatımız neşe, canlılık ve enerjiden ibaret olabilir.

Stres; sıkıntı verici olay ve durumlara bireyin fizyolojik ve psikolojik düzeyde verdiği tepkilerdir. Günümüzde insan hayatını önemli düzeyde etkileyen stres iş hayatında kişilerde verim düşüklüğüne, tutarsız kararlar verilmesine, kişiler arası olumsuzluk ve benzeri birçok davranışa yol açmaktadır. Stres yönetimi eğitimi ile birlikte çalışan kişiyi ve dolayısıyla iş ortamını olumsuz olarak etkileyen bir olgu olan stres ile baş edebilme yolları gösterilmektedir. Bu eğitimle, stresi oluşturan faktörlerin ve etkilerinin farkına varmak, stresin zararlı etkilerinden korunmak, strese verilen tepkiyi kontrol edebilmek, bireysel verimi ve takım verimini arttırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek hedeflenmektedir. Stresle başa çıkmak, stresi ortadan kaldırmak değil, stresi olumlu bir düzeyde tutabilmeyi öğrenmek anlamına gelmektedir. Stresi iyi yönetmek, daha verimli çalışma için olumlu etki yaratabilir. Kötü yönetilen ya da yok sayılan stres önemli bir takım sağlık sorunlarına neden olabilir.

Çalışma psikolojisi, çağdaş gelişmelerin gereği olarak sistem yaklaşımı içerisinde işletmede çalışan bireyi, bireylerden oluşan grup ve örgütü bir bütün olarak ele alır ve inceler. Çalışma psikolojisi, bireyi odak noktası olarak alırken; örgüt psikolojisi örgütü odak noktası olarak alır. Bu bağlamda çalışma psikolojisi bireyin çalışma hayatına ilişkin şartlarının iyileştirilmesi, çalışma hayatındaki problemlerin giderilmesini ve bireyin çalışma hayatı kalitesinin arttırılmasını sağlamayı amaçlayan bir disiplindir.

NURDAGÜL AYDOĞAN

AİLE DANIŞMANI TERAPİST             

Yazan: |2018-10-11T22:46:29+03:00Kasım 3rd, 2014|Genel|0 Yorum