Spor Psikolojisinde Soluma Egzersizleri İle Doruk Performans

//Spor Psikolojisinde Soluma Egzersizleri İle Doruk Performans

Spor Psikolojisinde Soluma Egzersizleri İle Doruk Performans

 

Sportif performans; bedensel, zihinsel ve psikolojik performansların toplamından oluşur.

Psikolojik performans ise; zihinsel, duygusal, kişilik ve fiziksel faktörlerden meydana gelir. Psikolojik performansını arttıran sporcu doruk performansa ulaşarak süreklilik sağlayabilir.

Psikolojik hazırlık birçok farklı tekniği içermektedir. Psikofizyolojik yaklaşım, spor performansının gizli kalan yönlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için, son yıllarda daha yoğun bir şekilde kullanılan psikolojik hazırlık tekniğidir. Aslında psikofizyoloji, insan davranışlarının psikolojik süreçlerini açığa çıkaran birçok fizyolojik ölçümleri içermektedir. Psikofizyolojik uygulamaların temelini biyolojik geribildirim oluşturmaktadır.

Biyolojik geribildirim (BGB) poligraf, bilgisayar ve diğer fizyolojik ekipmanları kullanarak, bireyin birçok fizyolojik değişkenini (kalp atım sayısı, kas gerilimi, beyin aktivitesi gibi) olumlu etkilemesi için antrene edilmesidir. Nöro-geribildirim (NGB) ise, BGB disiplini çerçevesinde beyin dalgalarının eğitilmesi ile uğraşır. Günümüze kadar yapılan çalışmalara bakıldığında spor bilimlerinde NGB antrenmanları farklı protokollerden oluşmaktadır.

Klinik bir uygulama olarak bilinen nöro-geribildirim biyolojik geribildirim disiplini çerçevesinde beyin dalgalarının eğitilmesi ile uğraşan psiko-fizyolojik bir uygulamadır. Nöro-geribildirim antrenmanları uzun yıllardır bilim adamlarının üzerinde durduğu bir yöntemdir. Son yıllarda sportif performansı arttırmak amacı ile de kullanılan bu yönteme ilgi giderek artmaktadır. Sportif performansın geliştirilmesi ve sporcunun en iyi performansını sürekli sergileyebilmesi için en iyi performans sırasındaki psikolojik ve zihinsel süreçlerin farkına varılması önem taşımaktadır. Biyolojik geribildirim ve nöro-geribildirim gibi uygulamalar ile bu süreçlerin görsel olarak sporcuya sunulması ve en iyi performans anındaki psikolojik ve zihinsel süreçlere istemli olarak tekrar ulaşılması hedeflenmektedir.

Spor bilimlerinde sıklıkla kullanılmaya başlayan NGB antrenmanları zihinsel yönetim sağlamakta, kişisel farkındalığı arttırmakta ve zihinsel performansı, dikkati ve hafızayı etkilemektedir. Ayrıca yaratıcılığı, atletik ve akademik performansı da geliştirmektedir. Yapılan çalışmalarda nöro-geribildirim antrenmanlarının uyarılmışlık düzeyi, kaygı gibi psikolojik verilerin yanı sıra okçuluk, dans ve yüzme gibi spor branşlarında da performansı olumlu etkilediği bildirilmiştir. Spor bilimleri alanındaki bu son gelişmelerin ülkemizde de yaygınlaşması ülkemiz sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.

Nöro-geribildirim antrenmanlarının yöntemi, çıktıları gibi teknik ayrıntılı gereklilikleri ve spor bilimleri alanında kullanımı hakkında bilgi vermek, sporcunun performansına olan olumlu etkilerini yazılı kaynaklarda yer alan çalışma sonuçları ile özetlemek ve yurt dışında kullanılan bu yöntemin ülkemiz sporunda da yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için önerilerde bulunmaktır.

Bütün duygularımızla dışsal dünyayı, içsel dünyamızda ve bunun tersi olarak içsel dünyamızı dışsal dünyamızda yansıtabilme ve tekrar tekrar yaşayabilme yeteneğimiz, bizim daha deneyimli, daha bilgili ve gelecek olaylar karşısında daha hazırlıklı olmamızda, daha öz-güvenli ve cesaretli davranışlar ortaya koymamızda önemli olmaktadır.

Spor psikolojisinde imgeleme, bunun performansa ve performansın imgeleme üzerindeki etkileri araştırma konusu olmakta ve elde edilen sonuçlar uygulamalı spor psikolojisinin gelişimine önemli yardımlar sağlamaktadır. Spor psikolojisi uygulamaları, sporcuda gelişen kaygı, stres, heyecan ve odaklanma problemi gibi sorunları ortadan kaldırarak, kişinin maksimal performansını sergileyebilmesine yardımcı olmayı içerir. Sportif performansın geliştirilmesi ve sporcunun en yüksek performansını sürekli sergileyebilmesi için en iyi performans sırasındaki psikolojik ve zihinsel süreçlerin farkına varılması önem taşımaktadır.

Sporda imgeleme ve doruk performans üzerine yapılan araştırmalar, imgelemenin, konsantrasyon, dikkat, kendine güven, öz-farkındalık, psiko-enerji yönetimi, stres yönetimi, iletişim ve hedef belirleme gibi diğer psikolojik becerilere olan etkileri ve yardımlarına da, belirli ölçülerde açıklık getirmektedir.
Algılama, dikkat, öğrenme ve bellekten oluşan zihinsel yeteneklerin uygulamada etkili olabilmesi zeka faktörüne bağlıdır. Zeka, bireyin yaşamında seçme, sınıflama, yönelme ve üretme eylemlerini etkileyen ve kapsayan bütünsel özellikleri ifade eder.

14/01/2015
AİLE DANIŞMANI TERAPİST
NURDAGÜL AYDOĞAN

 

Yazan: |2018-10-11T22:49:32+03:00Eylül 29th, 2018|Genel|0 Yorum