Umut ve Mutluluğun Varoluşu

//Umut ve Mutluluğun Varoluşu

Umut ve Mutluluğun Varoluşu

Mutluluğu ve öznel refahı anlayabilmek pozitif psikolojinin ana temasıdır. Mutlu insanların dışa dönük olmaları, iyimserlikleri ve yüksek benlik duygusuna sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunun tam tersi olarak mutsuz insanlar yüksek derecede nörotizm’e sahiptirler. Mutluluk, olaylara realist açıdan bakabilmeyi gerektirir. Nörotizm’e saplanıp kalmak yerine yoluna devam etmeyi tercih eden yüksek benlik duygusuna sahip karakterlerin ortak davranış özelliklerini maddeler halinde sıralayabiliriz :

 • Hayattan ve başka insanlardan fazla beklenti içinde olmayarak; olanı görmeyi, olanla yaşamayı yeterli bulmak.
 • Öfkeli, kızgın ve stresli olduğunda önemli kararlar vermemek ve hayatı için vereceği ciddi kararları, sakin ve rahat düşünebileceği zamanlarda almak.
 • Sıkıntılı olduğunu fark ettiğinde zihnini rahatlatacak başka şeylere odaklanmak ve moralini bozan durumdan uzaklaşıp, daha rahatlatıcı faaliyetlere odaklanarak zihni rahatlatmak.
 • İnsanları olduğu gibi kabul ederek, herkesi kendilerine göre değiştirmeye çalışmazlar.
 • Evine, ailesine, sevdiklerine zaman ayırırlar.
 • Kendilerini tanıdıklarından dolayı, zaman içinde sorun çıkaracağını bildikleri durumların içine girmezler.
 • Gerektiği yerde “hayır” demeyi bilirler.
 • Yaşadığı anın değerini bilirler. Sıkıntı veya stres olsa bile, nasılsa geçeceğini düşünerek, zorlandığı konuları uzatmazlar.
 • Günlük işlerini, zamanında yapmayı tercih etmek. Böylece iş biriktirip kendini bunaltacak durumların içine düşmemek
 • Kendine, motive edecek iyi sözler söylemeyi ihmal etmemek.
 • Anlaşılmadığı duygusuna kapılmamak.
 • Geç yatmak-geç kalkmak yerine, erken yatıp erken kalkmayı tercih etmek
 • Olumsuz durumlarda kendini veya başkalarını suçlamamak. Durumu nasıl çözebileceğine odaklanmak.
 • Sabah uyandığında, kendisine aynada gülerek bakıp, pozitif olumlamalar yüklemek.
 • Çekindiği konulardan kaçmak yerine, üzerine giderek çözmeyi tercih etmek.
 • Genel olarak insanlara güvenmeyi tercih etmek, yapılan hataları bütün insanlığa mal etmemek.
 • Başkalarının yaptıkları olumsuz davranışlar nedeniyle kendini cezalandırmamak. Yani eşine kızıp sofraya oturmayan kişi, midesini açlığa terk ettiği için aslında eşini değil kendini cezalandırır.
 • Küsmemek. Ne yapıp edip sorunlarını aşmanın yolunu bulmak.
 • Alıngan ve kırılgan olmamak.

Özgür irade teorisinde, dışsal motivasyon bir olayı etkinliğinin sonucunda zevk alındığı için değil övgü, şöhret vb. gibi benzer şeyler elde etmek için yapma arzusudur. İçsel motivasyon ise etkinliği yada eylemi bunların sağlayacağı dış faktörler için değil eylemin ya da etkinliğin bizzat kendisine ait ilgi nedeni ile gerçekleştirme motivasyonudur. İyi yaptığımızı hissettiren zor faaliyetleri yapmak için içsel motivasyon geliştiririz. İçsel motivasyon; yetkinlik, ilişkili olma ve özerklik ihtiyaçları karşılandığı zaman oluşur. Bu motivasyon geri bildirim ve kendi kendini yönetmek için fırsatlar sunarak güçlenir.

İnsanların motive edici, zor ama kontrol edilebilir görevleri katıldıklarında yaşadıkları eşsiz psikolojik duruma akış adı verilir. Akış tecrübeleri zor ama kontrol edilebilir görevlere veya önemli beceri gerektiren ve içsel motivasyon sağlayan faaliyetlere katıldığımızda meydana gelir. Bu faaliyetler genellikle net hedefler ve anında geri bildirim gerektirir.

1970’lerin sonuna kadar İyimserlik, psikolojik eksiklik ve zayıflığın göstergesi olarak görülmüştür. İyimserliğin bu negatif görünümü Polyanna eserlerinde oldukça belirgindir. Bu yılın sonlarında bilişsel Psikologlar insanların düşünce süreçlerinin iyimser olduğunu gösterecek araştırmalarda zenginliğine kavuşmuşlardır. Zaman içinde, pozitif psikoloji kapsamında pozitif yanılsamalar, iyimserlik, umut ve kendini aldatma önemli hale gelmiştir.

Umut, iyimserlik ile yakın ilişki içinde bir yapıdır. Umut terapisi, insanlara net amaçlar belirlemelerini, bu amaçlara ulaşmak için bir çok yol üretmelerini, amaçları kovalamak için kendilerini motive etmelerini ve engellerin üstesinden gelebilmek için meydan okumalar olarak görmelerini hedefler.

Yazan: |2018-12-27T23:04:52+03:00Eylül 29th, 2018|Genel|0 Yorum